Vogels

HOME of .... terug naar NATUURFOTOGRAFIE

KRAMSVOGEL
NOTENKRAKER
notenkraker

notenkraker

VISAREND bij de IJssel

visarend

Kleine Vliegenvanger op de Veluwe (zeer zeldzaam in Nederland)
Kleine Vliegenvanger

Buizerd pakt een muis
buizerd

Tureluur


Roek


Goudplevier in buurtschap 'de Lichtenberg' bij Rijssen
goudplevier

Kramsvogel
kramsvogel

Koperwiek
koperwiek

Zwarte Roodstaart (man) in winterkleed
zwarte roodstaart

Pimpelmees haalt zaadjes uit een Lisdodde
pimpelmees op lisdodde

Paartje Goudvinken
Goudvink man Goudvink vrouw

IJsvogel met visje bij de Regge in Rijssen


ZWARTKEELLIJSTER
Dwaalgast uit SiberiŽ. Tot 2010 zijn maar zeven van de vogels in Nederland gesignaleerd.


Heggenmus


Sijs
De zeldzame Witstuitbarmsijs


De Grote Barmsijs overwintert jaarlijks in Nederland vanuit ScandinaviŽ.


Huismus (man)


Torenvalk


Buizerd


Mandarijneenden langs de gracht van kasteel de Oosterhof in Rijssen
Mandarijneend

Bonte en Zwarte kraai in Rijssen
Bonte Kraai

Groene Specht


BosuilBuizerd en Ijsvogel


Groenling


Winterkoning
Winterkoning
 

Mus
Mus in bad

Staartmees
Staartmees

Paapje. Wordt tegenwoordig zeldzaam in Nederland.
Paapje

Paapje Paapje

Glanskop


Fazant haan en hen met jongenJonge Boerenzwaluwen
Boerenzwaluw

Jonge Boerenzwaluw heeft honger


Torenvalk en jonge Spreeuw


Tureluur met vreemde capriolen en een jonge Tureluur


Roodborst


Roodborsttapuit


Kleine Plevier


Lepelaars in het Middelveen Rijssen


Heggenmus oud en jong


Korhaan vliegend boven de Holterberg (april '17)


Wespendief en Zwarte Wouw boven het Rijssense bos


Bonte Vliegenvanger

 
Graspieper


Boomklever


Boomkruiper en Grote Lijster


Grote Lijster


Gele Kwikstaart op koolzaad
 

Gele Kwikstaart en Kneu op koolzaad


Lepelaars in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


Geoorde Fuut
Goudvink man
goudvink
Goudvink vrouw


Ekster en Glanskop


Zwarte Mees


Tjiftjaf


Holenduif en Kuifmees


Kuifeenden


Zomertalingen


Sijsjes

Parende Grutto's in het Middelveen Rijssen
Grutto paringKruisbek in Rijssen (Man is rood)
kruisbek

kruisbek

 Close-up van een Blauwe reiger
reiger

Kramsvogel in onze tuin.


IJsvogel bij de Pelmolen in Rijssen.
Buizerd
buizerd

Bosuilen
bosuil

Steenuil

IJsvogel bij de Pelmolen in Rijssen.
ijsvogel regge pelmolen rijssen

ijsvogel pelmolen regge rijssen
Hop.
Zeer zeldzaam in Nederland.
HopPestvogels 


Zeearend
zeearend

Spreeuw (juv) en Kramsvogel


Roodborst tussen herfstbladeren van een Japanse esdoorn...

...en in de winter.


Torenvalk en paartje Roodborsttapuiten


Zwarte Mees en wegvliegende Flamingo bij de IJssel


IJsvogel met een Stekelbaarsje als prooi.


Oeverzwaluw


Jonge Gele Kwikstaart en Watersnip in dreighouding


Buizerd met muis en een jonge Bergeend


Paartje Vinken met nest in onze tuin


Paartje Groenlingen met nest in onze tuin


Groenling jong van bovenstaande ouders


Smient (m+v) & Grasmus met voer voor de jonkies


Bosrietzanger in het Middelveen te Rijssen
 

Steltkluut, een bijzondere waarneming in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


Tureluur
TureluurJonge Tureluur en vechtende Kokmeeuwen


Jonge Kievit


Koppel Patrijzen en Ooievaar werkt een regenworm naar binnen.


Kemphaan


Canadese gans met kuikens


Boomklever en Glanskop


Tapuit en Wulp


Roodkeelduiker (wintergast in de Regge)


roodkeelduiker roodkeelduiker

Grauwe Gans op een beschut plekje in het veen.
Grauwe Gans Haaksbergeerveen

Echtpaar Fuut (man rechts)
Fuut Regge Rijssen

Deze Grutto heeft jeuk.
Grutto Natuur Rijssen

Velduil
Velduil Lauwersmeer
En soms moet een Uil ook wel eens even .......


Buizerd
Buizerd

Torenvalk m+v


Kuifeend


Paartje van de Wintertaling en de Krakeend


Paartje Brilduikers


Groene Specht in het Middelveen Rijssen
Groene Specht

Ooievaars langs de Geskesdijk in Rijssen. Totaal zaten er 18 st. op 22 februari 2016.


Fazanthaan bij de Friezenberg
Fazant
 
Kauw


Kuifmees en 'schaatsende' Meerkoeten.
kuifmees meerkoet op ijs

Canadese Gans


Aalscholver en Putters


Grutto
Grutto

Winterkoning in onze tuin.
winterkoning

Sijs in het Middelveen Rijssen
sijs
 

IJsvogeltje zit op een Lisdodde en op de achtergrond een Grote Zilverreiger. Het IJsvogeltje zat al enkele maanden in 'het Middelveen' in Rijssen. Al diverse foto's kunnen maken dat hij in een boom zat, maar ik wilde hem zo graag op een Lisdodde.
Na veel dagen geduld hebben en zitten wachten in de auto op dit ultieme moment, is het me 11 februari 2016 toch gelukt.
ijsvogel

Holenduif
holenduif

Ransuil
Ransuil


Waterspreeuw
WaterspreeuwKoppeltje Patrijzen in de Overtoom Rijssen
patrijs

Kraanvogels boven onze woning in Rijssen


Kraanvogels


Jonge Fuut


Grote Zilverreiger
zilverreiger

Watersnip
watersnip

Groenling (v)
groenling

Groenling (m)


Blauwborst


Badende Pimpelmees en Huismus


Winterkoning
winterkoning

Baardmannetje
baardmannetje

Baardmannetjes en de Grote Bonte Specht


Kluut
kluut

Vlaamse Gaai
gaai
 


grote bonte specht

Kneu


Putter


Steenloper


Grasmus


Lepelaar


Lepelaar moet het veld ruimen voor een Meerkoet
lepelaar

Witte Kwikstaart
 

Oehoe
natuurfotografie

Heggenmus


Goudhaantje en Pimpelmees
goudhaan

Kleine Bonte Specht


Nijlgans


Vuurgoudhaan, Groene Specht en de Klapekster.
vuurgoudhaan klapekster


Kleine Zilverreiger in het Middelveen Rijssen.


Kuifmees en twee keer de Staartmees.
kuifmees staartmees

Blauwe reigerWaterhoentjes kunnen heel fel hun terretorium verdedigen.


Merel vrouw en Geelgors vrouw
merel

Koolmees


Huismussen man en vrouw.


Groenpootruiter.Korhoen (hen) in het Kastanjelaantje (katoendijk) in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.
December 2013
Dit is zeer waarschijnlijk de allerlaatste in het wild geboren Korhoen van de Sallandse Heuvelrug zonder geringd te zijn.
Korhoen  natuurfotografie

Vink tussen Buizerds
 

Lepelaar met een prachtige weerschijn in het water en een Vlaamse Gaai


Zwarte Ooievaar (juveniel) in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.
zwarte ooievaar   natuurfotografie

zwarte ooievaar

Lepelaars (juveniel) in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


lepelaar

Ooievaar aan de Zwilweg in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


Scholeksters aan de Kluinveenweg in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


Kievit van klein naar groot.


Boerenzwaluw (jong), Blauwborst (jong) en Geelgors


Paartje Raven op de Borkeld en Spreeuwen in het Middelveen.
raven
Drie op een rij

 Wulp
Wulp

Jonge Tureluur in het Middelveen (de nieuwe natuur bij Rijssen) Op de eerste foto in de gaten gehouden door de moeder.
jongeTureluur

Wulpenpaar met jong in het Middelveen (de nieuwe natuur bij Rijssen)
  Jonge Wulp

Jonge Gaai bedelt om voer bij ťťn van de ouders. 'De nieuwe natuur bij Rijssen'  en Vink (v)
Jonge Gaai


Jonge Grote Bonte Specht wordt gevoerd door de ouders in de buurt van de Friezenberg.
Jonge Specht

.

Blauwborstpaartje met torretjes voor hun jongen in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'. 
Blauwborst Blauwborstje

Ooievaars en Grutto's  in 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.


Torenvalk verschalkt een muis.


Fazanthaan en hen met twee kuikens bij de Friezenberg.
Jonge Fazant


Kraanvogel op een mistige morgen 'de nieuwe natuur bij Rijssen'.

Kleine PlevierGele Kwikstaart (vrouw) in winterkleed en man in zomerkleed.


Jonge Pimpelmezen op een hek bij de Friezenberg.


Grote Zilverreiger
Zilver Reiger

Fitis, Fluiter en het Vuurgoudhaantje.


Keep, Koolmees (jong) en de Zwarte kraai.


Kramsvogel, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart (jong).Nijlgansen met jong, Oeverloper.Jonge Boerenzwaluwen.


Kleine zwaan.


Roze Pelikaan in Overstromingsgebied Woolde bij Hengelo.
Soms verdwalen ze tijdens de trek tot in Nederland en waarschijnlijk is dit ook met deze vogel het geval.
 Pelikaan